Jaktprovsverksamhet inom Gävleborg

3/9 1977. SJCH Ruff S 13386/72 H har här stånd på ko med två kalvar. OBS kalvarna står exakt mitt för varandra, man ser att den ena har örona bakåt och den andre örona framåt.

3/9 1977. SJCH Ruff har här stånd på ko med två kalvar. Gäddtjärn i bakgrunden.

3/9 1977. Samma tillfälle.

SJCH Ruff/72 har här stånd på ko och kalv.

Några Jaktprovsdiplom, Uppfödardiplom, Avelsdiplom, Eftersöksdiplom och Championatsdiplom som mina hundar erövrat genom åren.

Här är några diplom som jag är ganska stolt över: # Avelsdiplom för DCH Tallsjöbäckens Ruffa, DCH Sunnansjögårdens ACCA och DCH Boråsens Fiona + Förtjänstdiplom för 25-års aktivt arbete inom Gävleborgs älghundklubb + 2 Uppfödardiplom.

Här är ytterligare 16 första pris på jaktprov.

Här sex Första pris på jaktprov.

Ytterligare några jaktprovsettor.

1975. Jaktprovsmeriterade älghundar inom Ovanåker. Fr.v: DCH Jack/67 äg Arvid Olsson, JCH Ruff/72 äg Göran Olsson, Lord/73 äg Eskil Persson, Acke/72 äg Erik Norell, Eko II äg Elver Nilsson, Tusse/73 äg Lars & Herbert Andersson, Raff äg Anders Johnsson, Ludd II äg Gösta Wennberg, Nicko/67 äg Filip Edvardsson och Kim/73 äg Erland Olsson.

8/11 1977. Arvid Olsson dömer Spårprov åt Jämtälgens Ujfix äg Erik Arvidsson, Övsjöbyn, Kälarna. Arvid Olsson var GÄK:s förste jaktprovsdomare, 1963.

2/10 1976. Rune Wiik och Göran Olsson. Rune Wiik dömde ett första pris på Ruff på Söndagsåsen, Alfta. Rune var född 13/8 1915 och avled 29/12 1997, 82 år gammal.

26/9 1978. Göran Olsson och Arne Boberg. Arne dömde ett 1:a pris på Ruff, 80 poäng. Arne avled 1997, 81 år gammal. Arne var innehavare av Sunnanåkers kennel och födde upp jämthundar.

1/12 1978. Jaktprov med Malmbos Lubb. Fr:v: Hundägaren Bosse Malmqvist,Bergsjö, (Malmbos kennel), Domaraspirant Göran Olsson, Edsbyn, (Torsbackens Kennel,) och Domaren Rune Malmberg, Edsbyn.( Mostodalens kennel.) Gissa om vi sitter och lyssnar på ståndskall? Första pris, 72 poäng.

För 39 år sedan blev man aktoriserad jaktprovsdomare i Gävleborgs älghundklubb. 17 år efter att pappa Arvid blev den förste jaktprovsdomaren inom GÄK. 1962. Det är ju bara att konstatera att det är några år sedan!! Man ser lite yngre ut??

20/2 1979 är detta domarkort utskrivet av sekreterare Gunnar Wallin.

9/11 1979. Dömde jag ett jaktprov med Kruunupään Esko äg Bosse Malmqvist, Hudiksvall. 1:a pris. På Ryggesboberget.

5/11 1981. Martin Karlsson, Siljansnäs, DÄK, dömde tredje första priset på Tina S 31007/77 H äg Göran Olsson. Tina blev här SJCH.

20/11 1981. Jaktprov, Skärplinge, Uppland, med Tina. Domare Bertil Sjöblom skriver medan vägv. Anders Jonsson kollar kalven som var skadad så vi fick avliva den.

22/9 1984 var det älghundslandskamp vid Skålsjögården, Alfta. Sverige, Norge och Finland tävlade. Här ses ländernas respekive lagledare, fr.v: Arne Toverud, Norge, Göte Rösth, Sverige och Pertti Pesonen, Finland. Detta utbyte fick senare avbrytas när Finland drabbades av rabies. Nu har utbytet återupptagits i.o.m Nordiska mästerskapen.

Själv var jag med och dömde gråhundstiken Binna av Flisefyr, Norge. Här ses domaren Göran Olsson och hundägaren Even Vestland, Norge. 0:a.

22/9 1984. Sveriges lag vid landskampen. Fr.v: Zaka äg Stig Holgersson, Norrfors, Grusåsens Lova äg Ivar Johansson, Kyrkhult och Härkilas Eko II äg Tage Wiklund, Morgongåva. ( Tage var en tid avelsråd för jämthundarna. Han avled 8/5 2012, 82 år gammal). Jag parade en tik Torsbackens Dessy S 22313/82h med hans hund DCH Härkilas Eko II S 28973/81h (på bilden). Valparna föddes 31/3 1984. Blev någon med första pris på jaktprov, vet jag.

Här följer åtta bilder från GÄK:s domarkollegie på Gästis i Alfta 29/12 1984. Göran Olsson och Sven Johansson.

29/12 1984, Rolf Johansson, Kurt Jonsson, Eskil Persson och Filip Edvardsson.

29/12 1984. Helge Hellsén, Wilgot Schröder och Åke Berglin.

29/12 1984. Sven-Olov Bergqvist, Rune Malmberg och Göte Rösth.

29/12 1984. Börje Lindgren, Erik Blixt, Sten Hagman och Ingemar Persson.

29/12 1984. Kjell Wiklund, Rune Wiik, Olle Wahlman och Stig Wiklund.

29/12 1984. Hans-Erik Sakari, Birger Pettersson, Anders Öhagen och Jan Isaksson.

29/12 1984. Inge Jönsson, Sune Eriksson, Erland Olsson och Nisse Eriksson.

Granskningsgruppen för jaktproven inom GÄK, Dec. 1985 hos Malmbergs, Norsbo, Edsbyn. Fr.v: Börje Lindgren, Brita Malmberg, Göte Rösth, Göran Olsson och Rune Malmberg.

Jaktprovsdomarekonferens vid Hassela sportcenter 15/8 1987.Bakre raden fr.v: Wilgot Schröder, Börje Lindgren, Inge Jönsson, Åke Norling, Kurt Jonsson, Karl-Erik Svedlund, Rolf Johansson, Jan Isaksson, Olle Eklund, Göte Rösth, Rune Malmberg, Gust Högman, Harald Gustavsson, Lars Andersson, Nils Eriksson, Eskil Persson, Anders Persson och Alf Lithner. Mellanraden fr.v: Erland Olsson, Erik Blixt, Bror Löjdström, Sven-Olov Bergkvist, Anders Öhagen, Lennart Holmsten, Filip Edvardsson och Sune Eriksson. Främre raden fr.v: Lennart Karlsson, Rolf Olovsson, Gunnar Näslund, Åke Berglin, Birger Pettersson, Rune Wiik, Olle Wahlman och Göran Olsson. Saknades gjorde: Helge Hellsén, Stig Broberg, Sten Hagman, Rune Carlsson, Ingemar Persson, Hans-Erik Sakari, Kjell Wiklund, Stig Wiklund, Arne Boberg, Arvid Olsson, Sven Johansson och Mats Johansson. År 1987 var vi 45 domare inom Gävleborgs älghundklubb.

1989, Göte Rösth dömer jaktprov åt Torsbackens Rami äg Göran Olsson. Mållången syns i bakgrunden.

7-8/3 1992. Jaktprovsdomareträff för GÄK:s domare vid Hundskolan i Sollefteå.

7-8/3 1992, Sollefteå. Gävleborgs jaktprovsdomare på skolbänken för genomgång av nya provregler.

14/2 1992 Göran Olsson med 4 Dubbelchampions. Fr.v: SUCH SJCH Torsbackens Nalle, SUCH SJCH Torsbackens Rami, SUCH SJCH Torsbackens Acca och IntUCH S&SFUCH SJCH Tallsjöbäckens Ruffa.

Nov. 1994. Göran Olsson och SUCH SJCH Torsbackens Rami S 27606/88 H på väg till skogen för jakt.

9/11 1994. Dådran, Dalarnas ÄK. "Knuts-Hans" Hansson dömde ett första pris på Torsbackens Nalle som i.o.m. detta blev SJCH SUCH.

Klubbmästerskap vid Hovra 30/9 1995. Sagrade gjorde Torsbackens Nalle. Domare var Inge Jönsson, Los och vägvisare Berndt Ung, Viksjöfors.

30/9 1995, Klubbkamp, Håvra. Klubbmästare hanar: Torsbackens Nalle äg Göran Olsson, tikar: Forstorpets Fixa äg Anders Jonsson, Hudiksvall.

6-7/11 1995. Klubbkamp mot Vestoppland EK, Osbakken, Gövik, Norge. GÄK:s lag: S-O Bergman, Gnarp med Sela, Stig Gustavsson, Järvsö med Tjabo, lagl. Wilgot Schröder, Hennan, Anders Olsson, Hudiksvall med Fixa och Göran Olsson, Edsbyn med Nalle. ( Nalle och jag gick den 6/11 ett 2:a pris på 73 poäng och 7/11 ett 3:e pris på 54 poäng.

( 19 år senare !! ) Vid älghunds-SM i Harsa den 26/9 2014 träffades åter detta gäng. Anders Olsson, Sven-Olov Bergman, Wilgot Schröder, Stig Gustavsson, hans livskamrat Rosita , och Göran Olsson. Sven-Olov Bergman blev vid GÄK:s årsmöte 28/2 2015 invald som ny ordrörande efter Karl-Evert Hellsén.

27/12 1995. Jaktprovsdomareträff hos Göran Olsson, Klon. Fr.v: Steve Södervall, Göran Olsson, Olle Eklund, Filip Edvardsson och Eskil Persson.

27/11 1997, Erland Olsson, Voxnabruk dömde löshundsprov på Sunnansjögårdens Acca. 1:a pris 74,5 poäng.

20/11 1998 dömde Ylva Isaksson, Los, Sunnansjögårdens Acca åt mig 1:a, 85,5 poäng.

15/11 1998. Jaktprov med SUCH SJCH Sunnansjögårdens Acca. 1:a pris. 71 poäng. Domare Steve Södervall.

Jaktprovsdomareträff Boda, Enånger, 8/8 1999.

11/10 1999. Länskamp vid Hennan. Håkan Olsson, Steve Södervall, Hans Gradin och Göran Olsson samtliga från Edsbyn.

8/12 1992 dömde Per Nissa, Orsa, Dalarnas ÄK ett första pris på Torsbackens Zac, 83,5 poäng.

4/11 1993, Lövstabruk, ÖSÄK. Stig Bergström, Gimo dömde Torsbackens Nalle.

Olle Eklund dömde Torsbackens Fajts första etta på jaktprov 9/11 2001. 19 mån gammal. 87,5 poäng.

Sone Eriksson dömde tredje raka ettan på Torsbackens Fajt 24/11 2001. Faj tog tre ettor inom 11 dagar 19 månader gammal innan någon älg fällts för homom.

7/11 2002 dömde Steve Södervall SUCH SJCH Torsbackens Zac. 95,5 poäng. Högsta poängen inom GÄK det året.

Jaktprov med Torsbackens Fajt 21/11 2002. Domare Göte Rösth. 87 poäng.

Domarträff Harsa 4/5 2002.

SM-kval, 24/8 2002, Harsa. SUCH SJCU Torsbackens Fajt S 24245/2000 A. Fajt var kvalificerad efter att tagit tre första pris på jaktprov inom 11 dagar hösten 2001, 19 månader gammal. Högsta poängen var 87,5, domare Olle Eklund, 79,5 poäng, domare Stefan K Persson och 73 poäng, domare Sone Eriksson. Ingen älg hade fällts för Fajt när jag gick dessa prov med honom.

23/8 2002. SM-kval Harsa. Yngste deltagare var Torsbackens Fajt äg Göran Olsson. Var SJCH vid 19 mån. Klar för SM-kval innan någon älg fällts för honom.

SM-kval med Torsbackens Fajt 24/8 2002, Harsa. Domaren Karl-Erik Svedlund och Börre Mattias Lilleengen från Gjövik, Norge. Han var med för att studera de svenska jaktprovbestämmelserna.

24/1 2002. Jaktprov med Torsbackens Lowi inom Dalarnas ÄK. Domaren Hans-Erik Mattsson (Dalsjöns kennel) och domaraspirant Mats-Åke Rehnström, Svärdsjö. ( Viagras kennel).

SM-kval Hassela 23/8 2003. DCH Torsbackens Zac äg Göran Olsson, förare Eskil Persson, domare Pär Persson vägvisare Rune Larsson, 0:a 11 p. Provområde Ässjö. Var kvalificerad med ett jaktprov på 95,5 poäng.

SM-Kval Hassela 23/8 2003. DCH Torsbackens Fajt äg Göran Olsson domare Roland Persson och vägvisare C-G Faxby. 0:a 7 p. Provområde Gravåsen.

Vid SM-kvalet 2003 i Hassela hade Anders Jonsson och Pelle Olsson, Forsa ordnat ett jätteprisbord som vi deltagare fick del av. Jag hade både Rami och Fajt med.

26/9 2003, Fjällnora Turistgård, Uppsala. Sv. Jämthundklubbens KM. Göran Olsson Edsbyn som deltog med DCH Torsbackens Fajt, Jämthundklubbens ordförande Lars-Åke Hallin, Stråtjära och Domaren Uno Jansson, Östervåla. Vi lyckades gå älgtomt så vi fick Nytt Prov.

Jämthundklubbens KM. Fjällnora Turistgård, Uppsala 26/9 2003. Magnus Persson, Stugun och Lars Dahl, Lycksele.

9-10-11/11 2005. Klubbkamp mot Vestoppland EK i Gjövik, Norge. Fr.v: Klingersjöns Kurre äg Roger Venell, Ockelbo, Gross äg Michael Höglund ,Axmarby, lagl. Eskil Persson, Torsbackens Fajt äg Göran Olsson, Edsbyn och Hällsätters Bira äg Anders Jernkrok, Rengsjö.

10/11 2005. Dömde Fajt gjorde Even Löken, vägvisare var Kenneth Holte.

Göran Olsson, Micke Höglund, Eskil Persson, Anders Jernkrok och Roger Venell.

26-27/10 2005. Jämthundklubbens klubbmästerskap vid Boda, Enånger. Fr.v: Göran Olsson, Ylva Isaksson, Arne Möller och Wilgot Schröder.

Jämthundsmästerskapet vid Boda med Torsbackens Fajt 27/10 2005. Vägvisare var Anders Jonsson och domare Mats Hägg.

25/8 2006. SM-kval, DCH Torsbackens Fajt äg Göran Olsson. Domare Pelle Olsson, vägvisare Anders Persson. Provomr. Enåsen. 0:a 33,5 p.

8/11 2006. Karl-Erik Svedlund och Jan Isaksson på bron till Jans hus i Vallsta. Jan och jag hade varit på jaktprov med SUCH SJCH Torsbackens Fajt S 24245/2000A på Arbrå västra vvo. Fajt gjorde ett 1:a pris på 89 poäng.

4/8 2007. Jaktprovsdomareträff i Harsa.

25/8 2007. SM-kval vid Boda, Enånger. Vägvisare Ulf Lindström, hundägare Göran Olsson och domaren Anders Jonsson. SUCH SJCH Torsbackens Fajt S24245/2000 hamnade på bronsplats med 40,5 poäng.

25/8 2007. SM-kval. Boda. Fr.v: Tvåa blev Chipp äg Christer Wiklund Alfta, segrade gjorde Ryvikens Wiskas äg Per Sundman, Iggesund ( Blev även SM-vinnare) och trea Torsbackens Fajt äg Göran Olsson, Edsbyn.

SM-kval 22/8 2008 vid Kybacka älgpark Hedesunda. DCH Torsbackens Fajt äg Göran Olsson och domaren Karl-Erik Jonsson. 0:a 48 poäng.

Jaktprovsdomarträff, Harsa, 7/8 2010.

Vid Rättviksutställningen 14/8 2010 vann jag tvådagars björnjakt hos Nisse och Conny Björklund vid Hornsjön på Orsa besparingsskog. Där hade vi tre dagar med mycket snack och gemenskap. Var dit 31/8 1-2/9 2010. På bilden ses Roland Frid, Våndarvets kennel, och Nisse Björklund

31/8 2010. Gemytligt runt lägerelden med bl.a korvgrillning vid Hornsjön, Stora Digerberget syns i bakgrunden. Fr.v: Conny Björklund, Nisse Björklund, , Gunnar Håkansson, Roland Frid, Håkan Eriksson, Göran Olsson.

1/9 2010. Sittande Lennart Johansson, Nisse Björklund, stående: Göran Olsson och Conny Björklund.

Natten mellan 31/8 och 1/9 2010. Då var det diskussioner om varg och rovdjurspolitik i övrigt. Ni kan ju gissa vad vi hade för uppfattningar. Fr.v: Nisse Björklund, Orsa och Nils Solberg från Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norge, där han varit ordförande i 10 år. Norge har kommit längre med rovdjursproblematiken än vi i Sverige. Man får innerligt hoppas att politekerna tar sitt förnuft tillfånga och värderar landsbygdens öppna landskap och människornas trivsel högre än rovdjuren.

Erland Olsson dömde första ettan på Torsbackens Yougi 5/10 2010. 86 poäng. Yougi tog ytterligare 2 ettor under hösten och kan nu titulera sig SE J(LÖ)CH.

Ibland blir skottillfällena klockrena!

4/11 2010. Göran Skoglund demonstrerar ett sätt att få skottillfälle, när sikten är tät.

4/11 2010 dömde Göran Skoglund Torsbackens Yougis andra etta. 81,5 poäng.

Olle Eklund dömde jaktprov på J Boråsens Fiona 5/11 2010. § 28 vilar mot ryggsäcken. Så är det att gå jaktprov i vargland!

22/11 2010. Jaktprov med Torsbackens Yougi som tog sin tredje etta ( 74 poäng) och blev SE(LÖ)CH. Fr.v: Vägvisare Sture Hansson och domaren Tommy Blom.

SM-kval 27/8 2011. Hassela. Domaren Jan-Olov Joelsson, DCH Torsbackens Yougi SE 27272/2007 A/U med äg Göran Olsson samt vägvisare Kjell Pettersson. Yougi hamnade på 8:e plats efter att vi gått älgtomt. 86 p och 13 p = 99 poäng. Det var dåligt med älg. Resultatet blev 9 nollor och endast ett första pris som erövrades av Söromdellens Lotus äg Tord Svensk, Delsbo. Lycka till i SM.

27/8 2011. Vägvisare Kjell Pettersson och domaren Jan-Olov Joelsson lyssnar om det skall bli något upptag. Yougi låg ute och sökte utmärkt men vi lyckades ändå gå älgtomt.

26/10 2011. Jaktprov med DCH Torsbackens Yougi S 27272/2007 A/U. Domare Steve Södervall.

Tjuren vid samma tillfälle.

Här kan man väl säga att skottillf'ället är perfekt!

16/11 2011. 50-årsjubileum. Gävleborgs älghundklubb bildades 1/8 1961. Två av initiativtagarna var Helge Hellsén och Arvid Olsson (Arvid f.ö förste jaktprovsdomaren inom klubben 1963. Själv gjorde jag min första jaktprovsstart med Ruff för Helge Hellsén år 1973. Nu 50 år senare är två av deras söner ute i skogen på jaktprov. Karl-Evert Hellsén som är nuvarande ordförande i GÄK och Göran Olsson aktiv domare sedan 1978. Båda är fortfarande aktiva jaktprovsdomare. Födelseåret är också gemensamt, 1944.

23/1 2012. Jaktprov med Boråsens Fiona. 1:a pris efter 5 timmars älgarbete. 76 poäng. Domare Steve Södervall.

27/1 2012. Boråsens Fiona tog andra ettan denna vecka efter 7 timmars älgarbete. 82,5 poäng. Domare, Håkan Olsson.

14/6 2012. Viltspårprov. Godkända Öppen klass, Fr.v: Torsbackens Rico äg Sylve Andersson, Edsbyn, domaren Ingvar Blom, Alfta, Eldsjöns Akeela äg Göran Olsson, Edsbyn.

26/11 2012. Jaktprov med DCH Torsbackens Yougi Alfta södra vvo. Vägvisare Ingvar Blom skall "fata" kaffe medans domaren Bengt Olsson lyssnar på hunden och räknar skall! Provet gick bra och Yougi erhöll 89 poäng!! Vilket kvalificerade honom till SM-kval 2013.

18/8 2013. SM-kval i Ockelbo. SE J(LÖ)CH SE UCH Torsbackens Yougi S 27272/2007 A/U. Gick en 0:a på 41,5 poäng. Han hade 3 upptag samtliga på över 1 km avstånd men inga älgar ville st denna dag. Han kom förbi oss med bl.a en 6-taggare på 40 meter men dom bara sprang idag. Bara att komma igen. På bilden vägvisare Marcus Muren och äg Göran Olsson. Domare var Per Åberg men han anslöt på morgonen.

10/10 2013 var jag och 77-årige Erland Olsson från Voxnabruk ute på jaktprov med DCH Torsbackens Yougi. Helt otroligt gick vi älgtomt trots ett fantastiskt sök på hunden. Men så kan det vara i och efter brunsten!

Den 7/11 2013 startade jag min ungtik Eldsjöns Akeela på jaktprov för första gången. Direkt ut i sök. Återkommer efter ca 45 minuter haltandes på 3 ben. Har fått något i höger framtass, men har så ont så det är svårt att se vad. Efter sövning hos veterinär lyckas vi få ut denna träpinne som gått in mellan två trampdynor rakt in i foten. Inte konstigt att hon hade ont!!

15/11 2013 dömde Eskil Persson ett första pris (79 p) på Eldsjöns Akeela SE47360/2011A/U född 20110627. Hon hade tagit igen sig skapligt efter "pinnen i foten".

2/12 2013. J Eldsjön Akeela tog andra raka ettan på jaktprov. Domare, Erland Olsson.

22/11 2013. Jaktprov med DCH Torsbackens Yougi. Sitter och inväntar 90 minuter. Göran Olsson, Domaraspirant Timo Niilimaa och domaren Benny Edvardsson. 1:a pris!

Den 29/10 2013 gick J Torsbackens Zingo SE27657/2010 äg Anita Nilsson, Överkalix ett första pris på jaktprov, 80,5 poäng.

30/11 2013 blev Torsbackens Rico SE32346/2011A/U, äg Sylve Andersson, Edsbyn, SE J(LÖ)CH SE UCH vid utställningen Erik Arvidssons minne vid Ammer, Hammarstrand! Grattis!

11/12 2013 tog Torsbackens Taiga SE32348/2011 äg Isabelle Löthman och Jan Andersson, Överturingen sitt 3:e första pris på Jaktprov! Den 16/12 2013 gick hon spårprovet och kan nu titulera sig SE J(LÖ)CH. Grattis!!

9/1 2014 tog äntligen Boråsens Fiona sin tredje etta på jaktprov! Hur man kan ha sånt missflyt och strul med en hund under jaktprov som man haft med henne är i det närmaste osannolikt!! Men nu kan hon titulera sig SE J(LÖ)CH SE UCH. På bilden domaren Eskil Persson och Boråsens Fiona efter provets slut!

Vid GÄK:s årsmöte 12/1 2014 erhöll jag den 12 SÄK-plaketten för Championhundar. SEUCH SE J(LÖ)CH Boråsens Fiona !! 10 DCH och 2 JCH. !!

16/1 2014. Två jämthundsveteraner: Åke Norling, 80 år, Gansevallens kennel, Hudiksvall och Göran Olsson, 70 år, Torsbackens kennel, Edsbyn.

GÄK arrangerade 26/9 2014 det 21:a SM:et för älghundar i Harsa. Så här blev prispallen: Fr.v: 2:an Ängabäckens Ecco äg Tommy Åberg, GÄK, 87,5 p, Segraren Bissjöskogens Sixten, äg Antti Kokko, Lövånger, VbÄK,89,5 p, och 3:an Högvaktens Tarzan, äg Erik Brodén, Sundborn, DÄK, 54,5 p. Grattis till pristagarna !! Gävleborg arrangerade det första SM-et år 1994 då det avgjordes i Hassela !! Hua vad tiden går !!

Segerrusiga Västerbottningar efter klubbens första SM-seger !! Stående, hundägaren Antti Kokko. Sittande fr.v: Staffan Yngvesson, kassör, Sven Mattsson, jaktprovsansvarig och domaren Kristoffer Persson.

Den 29/9 2014 tog preliminärt Lars-Olov Söroms och Torsbackens Zita sitt andra raka första pris på jaktprov ! Grattis !!

7/5 2015 var det viltspårprov vid Rösaberg. Tre nöjda hundägare Göran Olsson, Anna Roos och Josefine Eriksson varav Görans och Annas hundar tagit 1:a Ökl och Jossans Godkänt anlagsklass. Domare var Ingvar Blom.

Här är beviset att Aqua SE42462/2014 har blivit Svensk viltspårchampion !! 11,5 månader gammal ! Grattis !!

15/2 2016, körde vi ett minikollegium och gick igenom lite "nollor" från säsongens jaktprov. Göran Olsson, Eskil Persson och Olle Eklund.

5/8 2016. Tre ärrade jaktprovsdomare och älghundsveteraner från Edsbyn. Här har vi skjutit för både björn och älgprov !!! Fr.v : Olle Eklund, Kjell Wiklund och Göran Olsson. 70+arre !!

Fr.v: SEUCH SE J(LÖ)CH Torsbackens Yougi, SE VCH Aqua, J SE VCH Torsbackens Palle och SEUCH SE J (LÖ)CH Eldsjöns Akeela.

16/11 2018, jaktprov med Torsbackens Palle, 1:a. Domare Pär Hellsén. Detta var den tredje generationen Hellsénare jag gick jaktprov för. Helge Hellsén dömde något prov åt mina hundar 1974 och 1980. Därefter dömde sonen Karl-Evert Hellsén något prov på 1990-talet. Och 2018 dömde sonsonen Pär Hellsén detta prov på Palle !!! Bra gjort familjen Hellsén. !! Provet resuterade i ett första pris på 70 poäng.

4/12 2018. Provledare Yngve Skoglund och veteranen Göran Olsson (40 år som domare) i jaktprovsskogen) Yngve dömde Palle åt mig men provet gick ej så bra då det var dåligt med älg på marken. Pappa Arvid och jag var till Yngves far Ragnar och farbror Erik i Ljusne mitten på 1970-talet och hämtade en tik som hette Tessy. Hon var mor till mina hundar SJCH Tina/77 och DCH Pluttjack S28590/80 båda efter DCH Jack S30671/67. Tessy var en mycket bra avelstik !!!

Luciadagen 13/12 2018 gick Erland Olsson och jag jaktprov med Torsbackens Palle.

19/12 2018. Jaktprov med Sigvard Hanssons hund Hängläppens Alban vid Norra Rocka, Dalarna. Vägvisare Stefan Johansson, Enviken och hundägare Sigvard Hansson, Skålsjön. Älgen ville tyvärr inte st utan bara vandrade hela provtiden.

Gävleborgs älghundklubbs decemberkollegie den 20/12 2018 i Bollnäs. Mellandelen.

Vid Jämtland/Härjedalens ÄK:s årsmöte 16/2 2019 erhöll SE J(LÖ)CH Torsbackens Gorm äg Lari Mann, Vemdalen priset till yngste jaktchampion år 2018. Stort GRATTIS !!

31/1 2020 hade vi jaktprovskollegie + att vi var ut och åt en välförtjänt matbit tillsammans i Bollnäs. Blev någon öl också !!Trist med alla vargrevir som poppar upp ur jorden !!!!?

2/5 2020. Viltspårprov Rösaberg, Alfta. Fr.v: Lena Tejvik, Sörbo, Göran Olsson, Edsbyn, Domaren Ingvar Blom, Stormyra, Mariette Hansen(med min tik Rönnmyrens Dolly) och Annelie Öhrn båda Söderhamn. Alla tre erhöll 1:a Öppen klass. Tejvik även HP: Grattis !!

Jaktprovsverksamheten började i.o.m att jag gick mitt första jaktprov med Ruff år 1974. Helge Hellsén var domare. Själv började jag som domare 1978 ( alltså för 39 år sedan) när jag  gjort klart med aspirantproven. De första åren hade jag rätt gott om tid när jag jobbade åt Ovanåkers församling. Dömde uppemot 12-15 prov per höst.  Därefter har det blivit tajtare med tid, så det har ej blivit så många om året. Nu när man blivit pensionär, då finns ju tiden, men nu har ju orken och inspirationen börjat tryta. Dessutom har ju vargens intåg i våra marker gjort att ingen vågar gå sina jaktprov hos oss. Tänk hur tiderna kan förändras på 30 år. Efter att ha varit ett av Sveriges älgtätaste områden till att bli ett av Sveriges vargtätaste områden. Marker där ingen vill släppa sina hundar.  Avskjutningen av älg ligger idag på ca.1-1,5 älgar / 1000 hektar. En konsekvens av denna horribla rovdjurspolitik.


Klicka på bilden för info:

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

13.12 | 19:49

Tack för det J-E Mårdner !!Kul att få ett sådant betyg av en "gammal" älghundsman !!!

...
13.12 | 10:04

Trevlig hemsida. Lycka till ! Mvh// John E Mårdner.

...
28.10 | 11:21

Fantastiskt vackra bilder, jag har många härliga minnen med Allan Westerlund !

...
12.11 | 10:13

15/9 1979, Storåbränna. Arvid Olsson, Gunilla (Lilla) Jönsson och Jöns Jönsson.

...
Du gillar den här sidan