Homnalaget

En jaktbild från år 1937 vid Jordmyran. Arvid Olsson, Klon (f 1913 d 1997) och Ture Thalén, Viksjöfors ( f 1910 d 1978) var på helgjakt där. Dom sköt 7 gräsänder, 4 harar, 4 tjädrar och 5 orrar. Till sin hjälp hade dom en 12-årig stövare. Då fanns det gott om vilt!

Jordmyrkojan uppfördes 1937. Samma år som Arvid och Ture var hit och jagade. Det skulle avverkas på Kvarns och Tors skiften. Arvid Olsson har bott i denna koja sedan slutet på 1940-talet med sina jaktkompisar. fr.o.m 2009 bor jag Göran Olsson och min son Henric här när vi jagar på Ovanåkers södra vvo. Avskjutning i år: 3 tjurar, 2 kor och 4 kalvar på drygt 8000 hektar. Man måste få bingo om man skall lyckas fälla en älg på stånd för sina hundar. Det är snart lika troligt att man får tag i en varg som en älg numera. Tragiskt nog har det blivit så.

Erik Swartsve, "Lunds-Olle" Olsson och Arvid Olsson på Kråkberget vid Svarttjärn. Året är 1954. På den tiden tog man sig en "stälpare" när Arvid skjutit en tjur vid Svarttjärn.

Homnalaget vid Kronstugan 9/10 1985. Stående fr.v: Ville Berglund, Roland Larsson, Båta-Hans-Erik Hansson, Ralph Forslund, Mats Berg, Benny Gunnilstam, Folke Söderholm, Alf Domanders, Inge Olsson, Sölve Nylander, Sven-Ivar Olsson, Harald Söderblom, Kjell Jonsson, Jan Jakobsson, Sven Olsson, Arvid Nilsson, Gustav Domanders, Stig Mattsson, Valter Lundberg, Tors-Arvid Olsson, Olle Eklund och Tors-Göran Olsson. Knästående fr.v: Håkan Jakobsson, Ola Perols, Näs-Erik Eriksson, Karl-Erik Lundberg, Bertil Olanders, Blanka-Ragnar Eriksson, Jan-Erik Jernberg, Skräddra-Allan Jonsson, Göran Sundh, Tors-Gunnar Olsson och Lasse Ivarsson. Saknades gjorde: Harry Andersson (Första året han var med).

Snörika vintern 1966-67. Vi var vid Jordmyran och körde virke med häst. På morgonerna när vi kom körande låg ofta rådjuren utmattade vid hötappar som var kvar efter att vi gett hästarna när vi lastade. Fick ta med dom hem för att ge dom druvsocker och utfodra dom till våren kom. Rådjuren upplever säkert en lika tuff vinter nu år 2010-2011.

12/10 1969. Jaktmöte Kronstugan, Homna. Hans-Erik "Båten" Hansson, Elver Nilsson och "Blanka" Ragnar Eriksson.

12/10 1969. "Klockar" Per Jonsson serverar "Knömans" Gustav Domanders pannkaka.

Kronstugan 1970. Olle Levine, Blanka-Ragnar Eriksson, Elver Nilsson, Valter Lundberg, Ella Levine och Klockar-Per Jonsson.

Samma tillfälle. Båten, Homna-Henning, Göran Sundh, Olle Eklund, Klockar-Per, Ella Levine, Blanka-Ragnar och Elver Nilsson.

1972, Oktober. Hjulkojan nedanför Gullberget. "Jöns" Henning Eriksson, Höjen, "Landar" Hans Hansson, Östanå och "Båta" Hans-Erik Hansson, Böle.

Blanka-Svennes, Gammelhomna, 7/10 1973. Gustav Domanders, Göran Sundh, Hans-Erik Hansson, Göran Olsson, Gunnar Olsson och Jämthunden SJCH Ruff/72.

8/10 1973. Göran Olsson har skjutit tjur för Ruff. L. Homnaflen.

13/10 1974. Gustav Domanders fixar kaffe vid Gåsatjärnsstugan. Gustav och Göran Olsson bodde här ett antal år på 1970-talet medJämthunden Ruff.

15/10 1974. Broder Gunnar Olsson har här skjutit en 14-taggare vid Jordmyran. Gunnar var född 1947 och avled 2007, endast 60 år gammal.

Oktober 1976. Elver Nilsson och Kalle Lundberg vid Rågatskojan på Rågatsberget. Denna koja har nu rasat samman och är ett minne blott.

Januari 1977. Göran Olsson på fågeljakt vid Ämnaberg.

17/10 1977. Guckutjärn. Hundförare Göran Olsson tar en fikapaus vid "Båtens" Hans-Erik Hanssons pass.

17-20/10 1977 vid Kronstugan. O.K. Olsson, Näs-Erik Eriksson och "Homna-Henning" Eriksson.

16710 1978. "Näs-Erik" Eriksson vid sitt pass vid foten av Stora Homnaflen.

18/10 1978. Gustav Domanders pass på Heérna där han just skjutit 3 älgar. Fr.v: Göran Olsson, Olle Eklund, Gustav Domanders och "Blanka-Ragnar" Eriksson.

19/6 1978 gjöt detta gäng betongplattan i slakteriet vid Jonases-boene i GammelHomna. Brottom-Hugo Jonsson, Filip Edvardsson, Ulf Rubensson Göran Olsson, Bertil Eriksson och Elver Nilsson. Här höll vi til t.o.m år 2012 då vi blev uppsagd för ägaren ville ha tillbaka "ladan" !!!

1980 var vi ute och kollade på älgpass. Harald Söderblom, min son Henric 1 år och Elver Nilsson.

1981. "Blanka-Ragnar" Eriksson på pass intill Träckesbomyran.

F.d. slaktaren Eric Johnson, Edsbyn med den omtalade storälgen han sköt vid Näs-Eriks stugan, Svartbo. 1964.

6/11 2011. Rester av det gamla passet vid Träckesbomyran 30 år senare.

Hornberg 28/11 1982. Fr.v. Maria Olsson, SJCH Tina/77, "Springs-Jonke", Kjell Wiklund och Herbert Swartsve.

28/11 1982 var min dotter Maria med mig på älgjakt. 9 år gammal.

Harjakt. Elver Nilsson, Harald Söderblom och "Luns-Erik" Woxström. 1985.

1985. "Näs-Erik" Eriksson bland sina troféer.

Oktober 1987 i Jordmyrkojan. St.fr.v: Göran Olsson, Ola Perols, Ralph Forslund Kalle Lundberg, Sittande: Arvid Olsson, Stig Mattsson och Arvid Nilsson.

10/10 1994. Göran Olsson har skjutit 13-taggare för DCH Torsb. Nalle. Gullberget.

10/10 1994. Gullberget. Daniel och Kalle Wall hjälper här Göran Olsson fram med en 13-taggare skjuten på stånd för DCH Torsbackens Nalle.

16/10 2002. Homnalaget . St.fr v: Ville Berglund, Hans-Erik Hansson, Per Godin, Anders Götesson, Benny Gunnilstam, Garl-Gustav Vester, Lasse Ivarsson, Urban Bergkvist, Kjell Jonsson, Anders Lundberg, Roger Persson. Mellanr: Janne Götesson, Bengt Jonsson, Jan-Erik Jernberg, Harry Andersson, Inge Olsson, Bertil Olanders, Fredrik Östling, Knä.st: Göran Olsson, Joel Kring, DCH Torsb. Fajt, Henric Olsson, Ola Jakobsson, Anders Lennartsson, Ola Perols, Anders Bergkvist, Lars Lundin och Folke Söderholm. Saknades gjorde . Olle Eklund och Steve Persson som spårade påskjuten tjur.

14/9 2006. Älgmöte, Lillboskolan. Åldermännen: Folke Söderholm, Bengt Eriksson, Göran Olsson, Sittande. Filip Edvardsson, Jan-Erik Jernberg och Ellert Mårtensson. Saknades gjorde Bertil Olanders.

Lasse Ivarsson ser till att det blir kaffe vid "Blanka-Svennes" i Gammelhomna. 7/10 2006.

Göran och Henric Olsson utanför Jordmyrkojan med hundarna Torsbackens Fajt och Boråsens Fiona. Oktober 2009.

Det finns en och annan fågel även idag.

Utsikt från Stora Homnaflen mot Gammel-Homna.

9/10 2011. Göran Olsson bjöd jaktlaget på kolbullar vid Jordmyrkojan.

9/10 2011. Jordmyran. Vi som jagade i Homnalaget det året. St. fr.v: Olle Eklund, Hans-Erik "Båten" Hansson, Lasse Ivarsson, Nore Stadigs, Ville Berglund, Bertil Olanders, Henric Olsson, Harry Andersson, Bengt Jonsson och Lars Lundin. Kn.st.fr.v: Göran Olsson, Per Godin (som sköt en 18-taggare 11/10) Fredrik Östling, Anders "Muppen" Lennartsson och jaktledaren Kjell Jonsson.

6/11 2011. Jaktledare Kjell Jonsson vid sitt pass vid Träckesbo. Smakade bra med en kopp kaffe när jag besökte honom.

Byggnadslovet är klart.

Träckesbovallarna 6/11 2011.

Pappa Arvids pass vid Svartbäcken, Jordmyran. 2013. Här satt han de senaste åren han var med och jagade. Sista året var 1996. Han avled 4/7 1997, 83 år gammal. Dessförinnan hade han älghundar från mitten av 1940-talet till mitten av 1980-talet. Skaffade sin första renrasiga jämthund år 1952 från Jöns Jönson, Storåbränna. Den sista var DCH Jack S30671/67. Stamfader till mina hundar.

Januari 2014. Träckesbovallarna i vinterskrud.

September 2014. var Henric, Emil och jag ut och veade på Gullberget. Helt otroligt hade det brutits väg upp dit så det gick att åka bil ända upp. När vi gjorde passet för 3 år sedan fick vi gå och bära grejer dit upp.

12/10 2015 sköt jag denna 8-taggare på Gneberget, Jordmyran på stånd efter ca 2 timmar för Eldsjöns Akeela.

Bengt Jonsson hade hämtat traktorn för att forsla fram tjuren som vägde 245 kilo. I bild ses Fredrik Östling, Kjell Jonsson och Lasse Ivarsson.

Här är tjuren på väg fram efter traktorn. Gick skapligt trots stubb och sten !!

Den 4/8 2016 gjöt vi platta hos Kjell Jonsson, GammelHomna, till nytt slakteri. Som han bygger i egen regi och vi får hyra in oss där och slakta våra älgar !! Fr.v: Olle Eklund, Sylve Andersson, Kjell Jonsson, Gudde Norling, Lasse Ivarsson, Nore Stadigs, Lars Lundin och Göran Olsson. 38 år efter att vi göt plattan i "Jonases-boene" !!!!

11/10 2016. Rönnberget, Ovanåkers södra vvo. Torsbackens Palles första älg, en 13-taggare som f.ö var den sista tjuren på -16 års tilldelning på södra.

11/10 2016 sköt jag första älgen för SEVCH Torsbackens Palle SE38702/2015. En 13-taggare som han tog upp på Alfta västra vvo men kom in på vårat så jag lyckades fälla den nere vid Rönnberget !!

12/10 2016 hade vi skjutit 10 stora och 11 kalvar på tre dagar på Ovanåkers södra vvo. Här en bild utanför Kjell Jonssons nybyggda slakteri i Gammelhomna !! Homnalaget !!St.fr.v: Bertil Olanders, Lasse Ivarsson, Urban Bergkvist, Ville Berglund, Hans-Erik Hansson, Olle Eklund, Kjell Jonsson, Anders Lennartsson,Bengt Jonsson, Nore Stadigs, Per Godin, Lars Lundin. Knäst.fr.v: Fredrik Östling, Henric Olsson, Anders Bergkvist, Jonas Jakobsson, Linnea Jonsson och Göran Olsson.

Så ser det nybyggda slakteriet ut invändigt !! 12/10 2016.

På 1950-talet var jag med pappa Arvid och "Kvär-Olle" Eriksson från Viksjöfors vid Jordmyrskiftet och tog upp rågångarna. Då visade Pappa Arvid mig en stenkällare som användes av tjuvjägare på 1940-talet. Här lades köttet in och ingången stenades igen och hämtades senare, det som man ej kunde bära med sig på en gång !!

Den 10/10 2018 gick jag åter förbi denna stenkällare som användes av tjuvskyttar på 1940-talet. Vid Gullberget, Ovanåkers södra vvo. Bl.a "Edmans-Hans var med på detta. Då fick man tjuvjaga för att överleva. Här lades köttet in och öppningen stenades igen. Sedan gick man hit och hämtade när man hade tid !!!

Den 4/11 2018 sköt jag denna 13-taggare på 270 kg vid "Gölesrönningen" Gullberget, för Aqua f.ö sista tjuren vi sköt på Ov. södra vvo 2018 !! Exakt lika som år 2016 då jag också sköt sista tjuren på södra för Torsbackens Palle, även det en 13-taggare !! Hur det kan bli !!??

4/11 2018. Göran Olsson, Aqua med sin 13-taggare !! 7 år och 270 kg tung !!

Klicka på bilden för info:

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

13.12 | 19:49

Tack för det J-E Mårdner !!Kul att få ett sådant betyg av en "gammal" älghundsman !!!

...
13.12 | 10:04

Trevlig hemsida. Lycka till ! Mvh// John E Mårdner.

...
28.10 | 11:21

Fantastiskt vackra bilder, jag har många härliga minnen med Allan Westerlund !

...
12.11 | 10:13

15/9 1979, Storåbränna. Arvid Olsson, Gunilla (Lilla) Jönsson och Jöns Jönsson.

...
Du gillar den här sidan